IMG_20170617_102600

IMG_20170617_102600

2

2

IMG_20170403_113615

IMG_20170403_113615

32157762_1746492695460864_7949300792001822720_n

32157762_1746492695460864_7949300792001822720_n

SAM_4768

SAM_4768

SAM_4802

SAM_4802

IMG_20171006_080247

IMG_20171006_080247

image25

image25

image42

image42

tanc14

tanc14

10

10

tanc17

tanc17

IMG_20170602_092640

IMG_20170602_092640

IMG_20170615_133951

IMG_20170615_133951

IMG_20170617_102214

IMG_20170617_102214

IMG_20180614_140347

IMG_20180614_140347

IMG_20180616_092931

IMG_20180616_092931

SZEGVÁRI FORRAY MÁTÉ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Aktuális

kreta.png

Iskolába történő belépés szabályai 2021.december 1-jétől


Tisztelt Szülők!
Az emberi erőforrások minisztere 29/2021 (XI.19.) EMMI határozata értelmében december 1-től szigorodik az intézmény területére való belépés rendje.
A határozat előírja, hogy az intézmény területére a tanulókon és alkalmazottakon kívül csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személy léphet.

A védettséget igazoló iratot, applikációt az igazgatói irodában be kell mutatni.


A rendelet 3. pontja szerint: „A gyermeket, illetve a tanulót a köznevelési intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő 1 fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a köznevelési intézmény területére a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be.”

Intézményvezetői jogomnál fogva intézményünk esetében ez a pont a bejárati ajtó.

Továbbá felhívom figyelmüket, hogy az intézmény területén a közösségi tereken kötelező az orrot, szájat elfedő maszk használata.

Kérem, hogy amennyiben személyes ügyintézésre van szüksége, az alábbi telefonszámon egyeztetni szíveskedjen: +36/63-364-831 (Templom utcai épület) és +36/63-364-840 (Régiposta utcai épület).

Segítő együttműködését és a szabályok betartását köszönöm:

Szegvár, 2021. december 01.

Vighné Németh Ildikó intézményvezető

szuloi_tajekoztato.jpg
77xfhM6A3kPkS5raf5gM1O3uxdxajoW1ekKsD5WZ.jpeg
202111_VodafoneAlapitvany_GoogleFormHeader_1600x400_v02 (1).jpg

Tájékoztató a 2022/2023. tanévi hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatosan

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

182/A.  §6(1)7  Az  állami  általános  iskolában  az  iskola  igazgatója  kijelöli  azt  a  március  1.  és március 14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi személy írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról,  hogy  igény  esetén  a  hit-  és  erkölcstan  oktatást  milyen  módon  szervezi  meg.  Az  iskola igazgatója a kijelölt időpontot olyan módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személlyel, hogy azt az egyházi jogi személy a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja.

8(2) Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője az 

(1) bekezdés szerinti tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat a szülők megismerjék. 

(3) Az igazgató március 16. és március 31. között az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt.

A Budapesti Római Katolikus Hitoktatási Felügyelőség videója: 
Videó1: https://www.youtube.com/watch?v=tOubkG0-ddI
Videó2: https://www.youtube.com/watch?v=vbTiUJ1RE9s

MKPK_plakat_hittan_2021.jpg
hit_es_erkolcstan_plakat_02_nagy.jpg
hit_es_erkolcstan_plakat_01_nagy.jpg
Budapesti_Hitoktatási_Felugyeloseg_tajekoztato_level_2020.jpg

Elballagtak a nyolcadikosok

8a_2021.jpg
8b_2021.jpg
tablo_2021.jpg

Helyi intézkedések a pandémia megelőzésére:

 

 

Helyi intézkedési terv

 

 

 

Információ/kapcsolattartás:

Intézményünk Facebook oldala

+36-63-364-831

e-mail: fmaltisk@szegvar.hu

KRÉTA belépési pont

 

Ezek az intézkedések visszavonásig érvényesek!

GROOMING

A grooming szó jelentése behálózás, becserkészés. Az online térben főként arra utal, amikor felnőtt elkövetők közösségi oldalakon magukat gyereknek, fiatalnak kiadva férkőznek kiskorúak közelébe. Az online grooming különösen azért veszélyes, mert gyakran csak akkor derül ki, hogy ártalmas közeledésről van szó, amikor az elkövető már kialakított egy erős érzelmi kapcsolatot az áldozattal, és elszigetelte őt környezetétől.

grooming_plakat.jpg
kektenyer.jpg

Elnyert támogatási összeg: 2.399.297- forint.

"A magyarok emlékei a cipszerek földjén, a felvidéken - tutajozással a goráloknál."

Hatartalanul_logo_2019.jpg
megvalosult_a_magyar_kormany_tamogatasav
Szegvár
kurca televízió
Purgel Zoltán
logouj.png