top of page

AZ ISKOLÁNKRÓL

DOLGOZÓINK

vighné németh ildikó.jpg

Bárány Brigitta

Intézményvezető helyettes

+36 63 364-831

forraym@szegvar.hu

Intézményvezető

+36 63 364-831

fmaltisk@szegvar.hu

Vighné Németh Ildikó

Beliczay Krisztina

Szakvizsgázott fejlesztő pedagógus


 

Bereczkiné Buza Anett

Tanító

tanító

műveltségi terület: népművelés, mentálhigiénés szakember

Borbás Gabriella

Gyógypedagógus

Bozó Tiborné

Takarító

Bárány Brigitta

Intézményvezető helyettes

Intézményvezető helyettes

tanító

Gémesné Érdi Erika

Pedagógiai asszisztens

Halász Ottóné

Tanító

tanító

fejlesztő pedagógus

műveltségi terület: technika 

szakvizsgázott pedagógus

Hegedűsné Ternai Ágnes

Tanító

tanító

műveltségi terület: ember és társadalom szakkolégium
 

Jeneiné Lucz Mária

Tanár

rajz szakos tanár, napközis nevelő

tanító

műveltségi terület: könyvtár-rajz szakos tanár

Katona-Kiss Zoltán

Karbantartó

Laskovicsné Ágoston Sarolta

Tanító

tanító

műveltségi terület: környezetismeret

Lukács Istvánné

Tanító

tanító

műveltségi terület: könyvtár-ének, kultúrális menedzser

Lévainé Szarka Rita

Takarító

Magyar Nóra

Tanár

táncpedagógus,

történelem szakos tanár

Molnárné Kovács Petronella

Könyvtáros

Németh Tamás

Tanár

könyvtáros,

okleveles történelemtanár - könyvtárpedagógia tanár

Némethné Katona-Kiss Dóra

Iskolatitkár

Oroszné Kosztolányi Éva

Tanár

földrajz-angol szakos tanár

Papné Benkő Mónika

Tanító

tanító

műveltségi terület: ember és társadalom

Pólyáné Téli Éva

Tanár

testnevelő

Rozgonyi Zoltán

Tanár

kémia-matematika szakos tanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Rozgonyiné Szabó Mária

Tanár

orosz-angol-magyar szakos tanár

Sipos Mariann

Gyógytestnevelő

Szabó Ferenc

Rendszergazda

Szatmári Józsefné

Takarító

Szász Gábor Lajosné

Takarító

Széllné Szabó Ágnes

Tanár

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanát

Tompa-Tóth Adrienn

Gyógypedagógus

Tóthné Nóbik Marianna Ildikó

Tanár

informatika, számítástechnika szakos tanár

tanító

műveltségi terület: okleveles minőségfejlesztés tanár

Vajdáné Balogh Ida Katalin

Tanár

okleveles ének-zene szakos tanár

Vass Tibor

Tanár

testnevelő

Vassné Lucz Klára

Tanító

tanító, 

műveltségi terület: anyanyelv,

francia szakos tanár

Vigh Nóra

Tanár

okleveles matematika és angol szakos tanár

Vighné Németh Ildikó

Intézményvezető

Intézményvezető

biológia-kémia-környezetvédelem szakos tanár

szakvizsgázott pedagógus,

közoktatási vezető

logouj.png
bottom of page